PRZEGLĄDY OKRESOWE KLIMATYZACJI

W zakres corocznego przeglądu klimatyzacji dokonywanego na ogół przed sezonem ( okres marca - kwietnia) wchodzą następujące czynności:
  • sprawdzenie stanu instalacji
  • sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego
  • sprawdzenie wydajności układu chłodniczego
  • sprawdzenie wydajności układu nawiewowego z ewentualną wymianą mikrofiltra powietrza
  • mycie skraplacza
  • w miarę potrzeby dezynfekcja układu
  • czyszczenie czynnika chłodniczego
  • sprawdzenie parametrów pracy klimatyzatora